Project:  "Different perspectives".

Shadow world.

The land lives in the shadows.
The world is torn apart.
Different perspectives.
Searching for a new horizon.
Almost locked up looking at the world around us.
Alienating perspective.
This is Holland.
Lockdown

Schaduwwereld.
Het land leeft in de schaduw.
De wereld wordt verscheurd.
Verschillende perspectieven.
Op zoek naar een nieuwe horizon.
Bijna opgesloten kijkend naar de wereld om ons heen.
Vervreemdend perspectief.
Dit is Holland.
Lockdown

mei 2020
fineliner

Project: "Different perspectives".

The clock is ticking.

It is five to twelve.
Time is running out.
Different perspectives.
Searching for a new horizon.
Almost locked up looking at the world around us.
Alienating perspective.
This is Holland.
Lockdown.

De klok tikt.
Het is vijf voor twaalf.
De tijd raakt op.
Verschillende perspectieven.
 Op zoek naar een nieuwe horizon.
Bijna opgesloten kijkend naar de wereld om ons heen.
Vervreemdend perspectief.
Dit is Holland.
Lockdown.

mei 2020
fineliner

Project: "Different perspectives". 

The world is torn apart.

People are being taken apart
Searching for a new horizon.

Almost locked up looking at the world around us.

Alienating perspective.

This is Holland. 

Lockdown.


De wereld wordt verscheurd. 

Mensen worden uit elkaar gehaald.
Op zoek naar een nieuwe horizon.

Bijna opgesloten kijkend naar de wereld om ons heen.

Vervreemdend perspectief.
Dit is Holland.
Lockdown.

mei 2020
fineliner

Project: "Different perspectives".

Hidden faces. 

The world is turned upside down.
People are hiding.

Searching for a new horizon. 
Alienating perspective.

Almost locked up looking at the world around us. 

This is Holland.

Lockdown.


Verborgen gezichten.
De wereld staat op zijn kop.
Mensen verstoppen zich, op zoek naar een nieuwe horizon.
Vervreemdend perspectief.

 Bijna opgesloten kijkend naar de wereld om ons heen. 

Dit is Holland.

Lockdown.


April 2020

fineliner 


Project: "Different perspectives".

The spinning world.

The world spins round and round without stopping.
Searching for a new horizon.
Almost locked up looking at the world around us.
Alienating perspective. 

This is Holland.

Lockdown.


De draaiende wereld. 

De wereld draait rond en rond zonder te stoppen. 

Op zoek naar een nieuwe horizon. 

Bijna opgesloten kijkend naar de wereld om ons heen.
Vervreemdend perspectief. 

Dit is Holland.

Lockdown.

April 2020

fineliner 


Project: "Different perspectives".

Searching for a new horizon. 

Emty streets in the towns and villages.
People stay indoors.

Alienating perspective

Almost locked up looking at the world around us. 

This is Holland.
Lockdown.

Op zoek naar een nieuwe horizon.
Lege straten in de steden en dorpen.
Mensen blijven binnen.
Vervreemdend perspectief
Bijna opgesloten kijkend naar de wereld om ons heen.
Dit is Holland.
Lockdown.

April 2020

finelijner 


Project: "Different perspectives".

Broken City.

Emty streets in the towns and villages.
People stay indoors.
Alienating perspective.

This is Holland.

Lockdown. 


Kapotte stad.

Lege straten in de steden en dorpen.

Mensen blijven binnen.
Vervreemdend perspectief.
Dit is Holland.
Lockdown. 

 

March 2020

finelijner 


Project: "Different perspectives".

Day or night.

Emty streets in the towns and villages. 
People stay indoors.
Alienating perspective.
This is Holland.
Lockdown.


Dag of nacht.
Lege straten in de steden en dorpen.
Mensen blijven binnen.
Vervreemdend perspectief.
Dit is Holland.
Lockdown.


March 2020

fineliner 


Project: "Different perspectives". 

Emty streets.  

Empty streets in the towns and villages.
People stay indoors.
Alienating perspective.

This is Holland.
Lockdown.


Lege straten.
Lege straten in de steden en dorpen.
Mensen blijven binnen.
Vervreemdend perspectief.
Dit is Holland.

Lockdown.


March 2020

fineliner 

papier 35 - 28 cm


Project: "Different perspectives". 

Main street.

Emty streets in the towns and villages. 
People stay indoors.
Almost locked up looking at the world around us.

This is Holland.

Lockdown.


Hoofdstraat.
Lege straten in de steden en dorpen.
Mensen blijven binnen.
Bijna opgesloten kijkend naar de wereld om ons heen.
Dit is Holland.
Lockdown.

March 2020

fineliner  
papier 35 - 28 cm


Project: "Different perspectives".

Silent city.
Quiet urban landscape.
The hustle and bustle in the city has become silent. 
Searching for a new horizon. 
Almost locked up looking at the world around us. 

Alienating perspective.
This is Holland.
Lockdown.


Stille stad.
Rustig stedelijk landschap.
De drukte in de stad is stil geworden.
Op zoek naar een nieuwe horizon.
Bijna opgesloten kijkend naar de wereld om ons heen.
Vervreemdend perspectief.
Dit is Holland.
Lockdown.

March 2020

fineliner 
papier 35 - 28 cm


The time.
Drawing with charcoal on paper 70 - 100 cm.

De tijd.
Tekening met houtskool op papier 70 - 100 cm .

Perspective.

Drawing with charcoal on paper 70 - 100 cm.

Perspectief

Tekening met houtskool op papier 70 - 100 cm .

Highway Landscape Project.

Line play of the city. 

Drawing with fineliner on paper 35 - 25 cm.

Lijnenspel van de stad.   

Tekening met fineliner op papier. 

Highway Landscape Project.

Line play of a business park. fineliner marker paper

35 - 28 cm

Lijnenspel van een bedrijventerrein.

fineliner stift 
papier 


Highway Landscape Project.

Line pattern of the three Calatrava bridges.

Black paper 70 - 50 cm line drawing with white acrylic marker, inspired by the three Calatrava bridges in the Haarlemmermeer.
bridges are illuminated at night and in the
far perimeter.

Lijnenspel van de drie Calatrava bruggen.

Zwart papier 70 – 50 cm.

lijnentekening met witte acrylstift, geïnspireerd op de drie Calatrava bruggen in de Haarlemmermeer.

De bruggen zijn ’s avonds verlicht en in de verre omtrek te zien.

Highway Landscape Project.

Line play of a city.
Drawing with permanent marker in various thicknesses on paper, 52 - 36 cm.

Lijnenspel van een stad.
Tekening met watervaste stift in verschillende dikte op papier.
52 - 36 cm. 

Highway Landscape Project. Line play of a business park.

Drawing with permanent marker in various thicknesses on paper, 65 - 50 cm.

Lijnenspel van een bedrijventerrein. 

Tekening met watervaste stiften in verschillende dikte op papier. 

65 - 50 cm.

Highway Landscape Project. 

Line play of a factory site.

Drawing with permanent marker in various thicknesses on paper, 65 - 50 cm.

Lijnenspel van een fabrieksterrein. 

Tekening met watervaste stift in verschillende dikte op papier.
65 - 50 cm.

Work in process.

Highway Landscape Project.

Line pattern of the landscape along the highway. 

1st meter of a 5 meter long drawing. 

Waterproof marker in various thicknesses.


Lijnenspel van het landschap langs de snelweg.
1e meter van een 5 meter lange tekening.

Watervaste stift in verschillende dikte.

Highway Landscape Project. 

Line play of the landscape along the motorway. 

Part of the 5 meter long drawing. 

Waterproof marker in various thicknesses.


Lijnenspel van het landschap langs de snelweg.
Gedeelte van de 5 meter lange tekening.

Watervaste stift in verschillende dikte.


Highway Landscape Project.

Martinus Nijhoffbrug in Zaltbommel. 

Line play of the landscape along the motorway.

 Part of the 5 meter long drawing. 

Waterproof marker in various thicknesses.


Martinus Nijhoffbrug te Zaltbommel.

Lijnenspel van het landschap langs de snelweg.
Gedeelte van de 5 meter lange tekening.

Watervaste stift in verschillende dikte.


My graduation work from the Kunstacademie Haarlem Leiden.

Highway Landscape Project. 

Line play of the landscape along the highway. 

A 5 meter long drawing

Waterproof marker in various thicknesses.
Below that one of the four, 5 meter long collages.Mijn eindexamenwerk van de Kunstacademie Haarlem Leiden.

Highway Landscape Project.

Lijnenspel van het landschap langs de snelweg.

Een 5 meter lange tekening

Watervaste stift in verschillende dikte.

Daaronder één van de vier, 5 meter lange collages.

Highway Landscape Project.
Lijnenspel op ruin etalagekarton 70 - 100 cm.
Watervaste stift.

Highway Landscape Project.

Line pattern of a business park. Drawing with normal markers on brown display cardboard 35 - 52 cm.

Lijnenspel van een bedrijventerrein.

Tekening met gewone stiften 

op bruin etalagekarton 35 - 52 cm.

Highway Landscape Project.

Marker, paint and ink on paper 50 - 65 cm.


Stift, verf en inkt op papier 50 - 65 cm.

series of hand-drawn postcards with fineliner 10 - 15 cm
serie handgetekende ansichtkaarten met fineliner 10 - 15 cm